Vår historia

Vår historia

Exicom startades med utgångspunkten att arbeta med systemstöd för projektorienterade organisationer och projektorienterad verksamhet. Detta med ambitionen av att skapa ett system som differentierade sig från övriga affärssystem. Tidigare system hade ofta sin utgångspunkt i logistik och produktion. Resultatet blev Copernicus Business Suite.

2017

Användningen av Copernicus Mobile ökar kraftigt under 2017.

2016

Exicom Software flyttar till nya lokaler på Linnégatan 18.

2015

Exicom Software lanserar sin nya onlinetjänst för tidrapportering www.copernicuscloud.com

2014

Exicom AB och Silber Software AB blir Exicom Software AB

2013

Lansering av Copernicus Time som kan köpas som en molntjänst.

Exicom lanserar sina första appar för tidrapportering och attest till iphone och android smartphones + surfplattor.

AvailableOnAppStoreLogo Available_in_Google_Play

2012

Lansering av Copernicus Business Suite

2007

Exicom lanserar fem färdiga branschlösningar av Copernicus Pro:

  • Copernicus Pro for Professional Services & Consulting
  • Copernicus Pro for Product Development & Manufacturing
  • Copernicus Pro for Life Science
  • Copernicus Pro for Financial Services
  • Copernicus Pro for Public Services

2007

Exicom förvärvar Silber Software. Tillsammans med Silber Software är nu Exicom en av Skandinaviens ledande programvaruleverantör inom EPM (Enterprise Project Management).

2007

Exicom flyttar inom Sturegallerian till nya större lokaler.

2006

Påbörjas med en spännande vidareutveckling av linjechefens resurshantering, parallellt med vidareutvecklade portföljvyer för multiprojektstyrning och ett beställarverktyg för intern handel.

2005

Många nya kunder, väljer Copernicus Pro, bland andra två större Biotechföretag. De senaste årens utveckling av Copernicus Pro, har skapat ett marknadsledande erbjudande som hanterar projekt från ide till uppföljt utfall.

2004

De första kunderna på Copernicus Pro driftsätter projektplanering, resursplanering och det aktiva stöder för projektstyrningsmodellen samt projektets alla intressenter. Under första halvåret väljer ett antal verksamheter Copernicus Pro som sitt projektverktyg, samtidigt som några befintliga kunder väljer att utöka sin tillämpning med resurs och projektplanering.

2003

Exicom AB tar “steget fullt ut” och utvecklar samt lanserar Copernicus Pro som genom att stödja både planering och uppföljning av projekt blir en helt unik Helhetslösning för projekt och verksamhet. Utöver detta innehåller Copernicus Pro ett IT stöd för metodik – projektstyrningsmodeller.Copernicus Pro väljs av nya kunder inom både privat och offentlig sektor.

2002

Copernicus vidareutvecklas med en funktionell samt användarvänlig reseräkning som snabbt får över 2000 användare. Dessutom lanseras en resursplaneringsfunktion.

1996 – 2001

Exicom växer kontinuerligt med ca 10 % per år och med god lönsamhet. Copernicus vidareutvecklas med grafiskt gränssnitt – webb gränssnitt – samt Connectorer till de större ekonomi- och lönesystemen på marknaden. Nya större kunder som alla är framträdande inom sin bransch upphandlar Copernicus. Kunderna representerar både Revision, Telekom, Industri och Försvar och Statlig förvaltning.

1995

Kontoret flyttas till Stureplan där Exicom fortsatt återfinns i lokaler som expanderat vartefter.

1992

Tecknades ett samarbetsavtal med Enator – koncernen, samtidigt som delar av koncernen driftsatte Copernicus.

1990

Systemet vidareutvecklades mer generellt mot uppdragsorienterad verksamhet också inom industrin där nya kunder nåddes.

1989

Såldes Copernicus till de tre första kunderna vilka alla var reklambyråer.

1988

Startades Exicom AB i ett nyetablerat kontor i Nacka. Utvecklingen av Copernicus Ekonomisystem samt Tid- & Projektredovisning påbörjades samtidigt som kvalificerade konsulttjänster finansierade starten. Dessa tjänster vände sig mot projektorienterade företag.

 

KONTAKT
Svenska