Resursplaneringen som ger dig rätt styrka i rätt tid

Resursplaneringsverktyget i Copernicus Pro ger dig full kontroll på din beläggning. Låt oss visa dig hur enkelt du planerar din och teamets tid och överblickar hur resurserna används i såväl projektet som i verksamheten. Boka din online-demo nu.

Copernicus Pro Resursplanering utgår ifrån medarbetarnas individuella scheman, och räknar automatiskt ut tillgänglig kapacitet för projekt respektive linjeverksamhet. Du kan resursplanera på lång eller kort sikt, detaljerat eller övergripande, på personlig eller verksamhetsnivå. Verktyget hjälper dig att följa upp hur planeringen påverkar projektets effekt och verksamhetens resultat.

Läs mer om resursplaneringsverktyget Copernicus Pro.

 

Kostnadsfri online-demo

Vi visar dig hur Copernicus kan öka värdet i era projekt på 15 minuter.

CheckPersonlig genomgång
CheckHelt kostnadsfritt
CheckHelt förutsättningslöst

CheckVerktyg för både projektledare och linjechefer

CheckHantering av prospekts och ännu icke beslutade projekt

CheckKompetensdatabas för resursoptimering och offertarbete

Nöjda kunder: