En projektmodell med smarta lösningar.

Copernicus kommer med många olika färdiga och smarta lösningar. Verktyget visualiserar vad som skall göras och när, och om önskevårt kan särskilda avdelningar eller individer anta personliga åtaganden, samtidigt som andra uppgifter blir till ett gemensamt uppdrag för hela organisationen som därefter länkar samman till projektets pågående resultat. Detta skapar en strukturerad projektmodell, som tydligt bidrar till verksamhetens mål. Vänligen klicka på denna länk för att se våra projektmodeller om du vill läsa mer.


Kom igång med Copernicus Pro
 

Projektmodell.

Vad är projektstyrning / projektstyrningsverktyg?

Söker ni som verksamhet, företag eller organisation efter en projektmodell för att strukturera era projekt eller uppgifter? Med en tydlig modell från idé, planering, genomförande och avslut effektiviseras er verksamhet, vilket leder till tydligare resultatstyrning. Med vad är projektstyrning?

En projektmodell (även kallat projektstyrningsmodell / projektstyrningsverktyg) används för att ett projekts alla parter skall synkroniseras och struktureras samman, samt för att planera, dela upp, förutsäga, tidsbestämma, framföra, och även ibland följa upp ett projekt. Denna utförliga planering leder till sparade resurser, lägre kostnader, snabbare utförda projekt, samt flexibla lösningar genom hela projektens arbetsgång. Projektmodeller infördes i Sverige först inom försvaret, och har sedan ökat enormt inom näringslivet och företagsorganisationer.

Med andra ord, en projektmodell / projektstyrningsmodell strukturerar avsevärt hela arbetsprocessen, och eftersom all personal har tillgång till rätt informationsflöde är alla synkroniserade och införstådda i dem senaste händelserna, nyheterna, ändringarna, tiderna samt resultat - allt i realtid.

Kom igång med Copernicus


En projektmodell anpassad efter organisationen.

Bra projektmodeller är dessutom helt anpassade efter hur en organisation eller företag arbetar. Detta säkerställer att en organisations arbetsmetoder inte behöver anpassas inom ramarna av en projektstyrningsmodell / projektstyrningsverktyg, utan att modellen eller verktyget är anpassat efter organisationen. Genom moduler, tydliga metoder och roller bidrar modellen till ett effektivare projekt.


Copernicus - en projektmodell som är praktisk.

Få leverantörer kan på ett holistiskt sätt anpassa projektmodeller efter organisationer eller enskilda projekt - därför skapade vi Copernicus av Exicom. Copernicus är ett projektstyrningsverktyg som är praktisk, enkel, intuitiv, anpassningsbar och utvecklingsbar som underlättar all kommunikation med tydliga grafer och effektiva informationsflöden i realtid. Detta innebär stöd för alla tänkbara avdelningar och aspekter i projektet, från start till avslut, strategi och effekt. Copernicus projektstyrningsmodell delar in och sammanför med en komplett översikt så att alla parter tydligt kan följa sina uppgifter och mål.

KONTAKT
Svenska