Projektrummet

Den naturliga mötesplatsen för projektets medlemmar och intressenter.

Härifrån styrs projektet. Det är också möjligt att ta del av dokument, tidplan, upparbetning, prognos eller delta i diskussionsforum.

projektrum

När ett projekt är startat etablerar man ett projektrum. Här kan projektets deltagare, beroende på roll, ta del av informationen.

Exempel på funktioner som finns tillgängliga i projektrummet är:

  • Dokument
  • Diskussionsforum
  • Projektregister
  • Prislista
  • Tidplan
  • Resursanvändning
  • Resurslista
  • Projektledarattest
  • Projektuppföljning
  • Statusrapport