Business Intelligence

Flexibla rapporter mot ett datalager.

Produkten bygger på Microsofts verktyg för Business Intelligence, vilka ingår i MS SQL-server. Funktionen levereras med färdiga kuber med information från Copernicus Business Suite. Rapporter kan skapas direkt mot kuberna från MS Excel, genom att använda så kallade Pivot tabeller. Rapporter kan också byggas med andra rapportverktyg, t ex Microsoft Reporting Services.

Copernicus Pro Business Intelligence ger en låg kostnad per användare. Genom sin nära integration med MS Excel är den optimal för användare som vill bygga egna rapporter och analysera data. Funktionen kompletterar Copernicus Business Suite med en möjlighet att skapa egna rapporter när inte standardrapporterna i systemen räcker till.