Utläggshantering

Enkelt att hantera tilläggs-kostnader i projektet.

Copernicus Pro Utläggshantering kan hantera rapportering av inköp och material mot projekt. Endera sker rapportering direkt i Copernicus Pro. Alternativt finns ett filgränssnitt för att importera inköp och material från externa system.

reg_transaktionerInköp och material kan också hanteras genom kopplingen till externa ekonomisystem (se funktionen Copernicus Pro Connect). Det kan då röra sig om leverantörsfakturor eller bokföringsorder, som i ekonomisystemet bokas på en koddel för projekt. På så sätt kan man få en total projektuppföljning i Copernicus Pro.