Copernicus Business Suite som är ett affärssystem som är Projektorienterad

Copernicus Business Suite

Copernicus Business Suite är en helhetslösning för planering, styrning och uppföljning av såväl enskilda projekt som hela projektverksamheter.

Systemet ger överblick, samordning och lättillgänglig information för alla, från ledning till ekonomiavdelning, via försäljning, projektledare, resursägare och medarbetare. Resultatet blir ökad kontroll, optimerat resursutnyttjande och minskade projektrisker.