Miljöpolicy

Miljöpolicy

Exicom AB är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer programvara, konsulttjänster samt utbildning. Våra produkter bygger främst på kunskap och är således immateriella och inte miljöpåverkande. De resurser som krävs för att framställa våra produkter kan dock ha miljöpåverkan. Av den anledningen bevakar och följer vi noggrant gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Vi bedriver vår verksamhet på ett sådant sätt att de anställdas hälsa skyddas, att miljön skyddas samt att energi och naturresurser sparas. I praktiken betyder det att;

  • vid inköp av kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial väljer vi i första hand miljödeklarerade produkter
  • vi återvinner papper och datorutrustning
  • för annan återvinning använder vi oss av de system och rutiner som vår hyresvärd erbjuder
  • vi ställer krav på våra städleverantörer avseende användning av miljövänliga rengöringsmedel
  • vi använder oss i första hand av transportleverantörer med ett dokumenterat miljötänkande
  • genom ett centralt beläget kontor kan vi uppmuntra våra anställda att använda kollektiva färdmedel
  • när vi reser i tjänsten väljer vi miljövänligt alternativ då det är möjligt
  • vi använder oss av modern teknik såsom webbmöten och on-line demonstrationer för att i första hand genomföra möten utan att behöva resa
  • vi utvecklar våra produkter så att våra lösningar skall ge så lite miljöpåverkan som möjligt

Vi eftersträvar en ständig förbättring av vårt miljöarbete, därför uppdaterar och utbildar vi vår personal kontinuerligt så att de kan tillämpa denna policy i sitt dagliga arbete.

 

KONTAKT
Svenska
Maila oss