Java plugins

Leverantörer av webbläsare uppgraderar sina miljöer kontinuerligt med förbättringar för framförallt säkerhet och prestanda. Ofta levereras dessa som patchar direkt till din dator som installeras mer eller mindre automatiskt. Det finns möjlighet att centralt i organisationen styra vilka patchar som skall installeras då man kan ha flera program som är anpassade för olika versioner av säkerhetsuppgraderingar i webbläsare. Ta kontakt med er IT-avdelning om ni är osäkra på hur det fungerar hos er.

Nedan följer en information om de åtgärder vi vidtar för att anpassa Copernicus till aktuella förändringar av säkerhetsuppgraderingar från olika leverantörer av webbläsare.

Det är viktigt att även programvaran för databashanteraren behöver uppgraderas årsvis för att den skall fungera väl med de förändringar som sker. I samband med uppgradering av Copernicus säkerställer vi att ni även har rätt version av databashanteraren. Om ni är osäkra på status, tveka inte att ta en kontakt med vår support så hjälper vi er att kontrollera om ni ligger på rätt version av Copernicus och databashanterare.

 

Java stöd kräver Firefox ESR från mars 2017

2017-03-22
Från version 52 av Mozilla Firefox har de inte längre stöd i standard för plug-ins vilket påverkar Java men även t ex Adobe Acrobat och Silverlight.

Firefox har löst detta genom att släppa en särskild version som heter Mozilla Firefox ESR (Extended Support Release) som finns tillgänglig genom deras webbsite på följande adress  https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/

Efter version 52 rekommenderar de alla användare som har behov av Java och andra plug-in:s att fortsättningsvis använda Firefox ESR.

Vi har verifierat att ladda ned Firefox ESR för Windows och Mac. Båda fungerar utmärkt med Java support. För Windows krävs det att man är observant och laddar ned den 32-bitars versionen av Firefox ESR samt installerar 32-bitars version av Java. Det finns även en 64-bitars version under Windows av både Java och Firefox ESR men den fungerar inte i nuläget.
Det är också viktigt att starta om Firefox efter att man laddat ned den nya versionen.

Exicom arbetar med ett nytt modernt HTML5/js gränssnitt som innebär att behovet av Java i browsers försvinner på sikt.

Har ni frågor om Java, Firefox ESR ber vi att ni vänder Er till Exicoms support.

Oracle meddelar att stöd för plugin kommer att ändras i Java under version 9

2016-01-29
Oracle har meddelat att de avser att lägga ned stöd för plugin-teknologin i framtiden. Oracle måste informera sina kunder i mycket god tid innan de genomför denna typ av förändringar, för att deras kunder skall ha en möjlighet att hitta andra lösningar.

Oracle har lämnat information om att de avser att lägga ned stöd för java plugin någon gång under java version 9:s livslängd. Oracle har i dagsläget inte bestämt när i tiden det kommer ske, men de har lämnat information om att det inte är i början av java version 9. Java version 9 blir först tillgängligt för allmänheten 2016-09-22 (s.k. GA) och Oracle har en planerad livslängd för Java version 9 på minst 3 år dvs tom minst 2019.
De förändringar som Oracle planerar att göra i framtiden påverka inte Java version 8.

Vi arbetar sedan 2015 med att migrerar java applets till annan teknologi som fungerar i samtliga moderna browsers. Det arbete vi bedriver är i samstämmighet med de rekommendationer som Oracle ger sina utvecklare och vår tidplan innebär att vi kommer att vara klara med vårt arbete i mycket god tid innan Oracle:s förändringar påverkar oss.

Java-applets kraschar i Firefox version 42.0

2015-12-23
Mozilla har släppt en ny version av Firefox, 43.0. Vid tester av webbläsaren tillsammans med Java 1.8 update 66 build 18 ser vi inget behov av de konfigurationssteg som krävs för Firefox 42.0. Vår rekommendation är därför att uppgradera Firefox till version 43.0.

2015-12-08
Oracle har gått ut med förslag på provosoriska lösningar enligt länken nedan. Vi har testat och verifierat att den första föreslagna och rekomenderade lösningen fungerar.

Vi vill också göra Er uppmärksamma på att denna lösning kräver att man har uppgraderat sin Java till Windows Java Version 8 update 66 build 18 eller senare.

https://java.com/sv/download/help/firefox_java.xml

Fördröjningar i Internet Explorer med Java 1.8u60 och senare

2015-12-12
Vi har noterat att användare som kör Internet Explorer i kombination med java-versionen 1.8 update 60 och senare får en avsevärd fördröjning vid laddning av java-applets. Fördröjningar syns inte om man kör Mozilla Firefox.

Vi har till version 201503p2 gjort förändringar i Copernicus för att lösa de problemen.
Vi har löst alla för oss kända problem utom för funktionerna Dokumenthantering i egen flik under Projektplanering och Ärenden. Här finns det även fortsatt problem med långa laddtider med anledning av att den lösning vi infört inte är applicerbar i dessa funktioner.
Vi kommer titta vidare på dessa återstående problem under kvartal -1 2016 med målsättning att ha en lösning på plats till den version av Copernicus som släpps i mars.

Det innebär att alla kunder som inte använder dessa funktioner kan uppgradera till senaste version av Copernicus i syfte att lösa problemen med IE och Java.

Vårt arbete att bygga bort beroende av insticksprogram fortsätter också.

Aktivera insticksmodul NPAPI i Chrome version 42

Från och med Chrome version 42 krävs ett extra konfigurationssteg för att fortsätta att använda NPAPI-insticksprogram vilket möjliggör användandet av Java Applets i Copernicus.

1. I URL-fältet anger du, chrome://flags/#enabled-npapi

2. Klicka på länken Aktivera för konfigurationsalternativet Aktivera NPAPI.

3. Klicka på knappen Starta om nu som visas längst ned på konfigurationssidan.

java-logo-vectorKonfigurera undantag från säkerhetskrav i java

Oracle har ökat säkerheten successivt under de senaste java versionerna. Detta är positivt då java håller en hög säkerhet idag. Vissa säkerhetskrav är dock anpassade för internet t ex när en användare besöker en hemsida och av misstag laddar javakod som kan vara skadlig.

För att undvika att detta skall inträffa har man t ex infört tydliga säkerhetsfrågor där användaren alltid ges möjlighet att ta ställning till om han vill köra javakod eller ej. Dessa säkerhetsfrågor upplevs som störande av de flesta användare av applikationer som är utvecklade med java.

För att lösa detta har Oracle tagit fram ett verktyg som heter Deployment Rule Set med vars hjälp ett företag kan konfigurara undantag ifrån de generella säkerhetsreglerna för ”kända” applikationer installerade i kundens lokala miljö. När man lagt in ett undantag för en applikation får man inte längre säkerhetsfrågor av java.

För att underlätta för våra kunder har vi gjort följande exempel på hur man på egen hand konfigurerar undantag för Copernicus. För att kunna göra detta på egen hand krävs det att företaget har ett giltigt kodsigneringscertifikat.

Våra duktiga tekniker kan självklart också på konsultbasis hjälpa kunder med detta.

Var kan jag läsa mer om deployment rule set?

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/security/deployment_rules.html

Var kan jag köpa ett kodsigneringscertifikat?

Ni kan köpa kodsigneringscertifikat från massor av leverantörer, varav detta är ett exempel

http://se.godaddy.com/ssl/code-signing-certificate.aspx?isc=gtnishsw02&ci=13314

HUR GÖR JAG PÅ EGEN HAND…

Konfigurationen av undantagen definieras i form av en XML fil och paketeras som en signerad JAR fil som distribueras till användarna.

1. Skapa en fil med namnet ruleset.xml, sätt location till url:en för din Copernicus installation

<ruleset version=”1.0+”>
<rule>
<id location=”http://matrix.exicom.local” />
<action permission=”run” />
</rule>
</ruleset>

2. Skapa en jar-fil med namn DeploymentRuleSet.jar som innehåller ruleset.xml

jar cf DeploymentRuleSet.jar ruleset.xml

3. Signera jar-filen med Ert kodsigneringscertifikat

jarsigner.exe -tsa https://timestamp.geotrust.com/tsa -keystore mykeystorefile -storepass mypassword DeploymentRuleSet.jar exicom

4. Kopiera ut filen till c:WindowsSunJavaDeployment på alla berörda arbetsstationer

I vårt exempel har vi använt ett kodsigneringscertifikat från Thawte. Om Ni har ett certifikat från en annan leverantör behöver ev URL:en ändras. Sökvägar i exemplet till filer kan behöva ändras om java är installerat i en annan katalog.