Nyheter i cTimeSheet

Nyheter för iOS

 

27 September 2017
Om ett par dagar kommer en release av cTimeSheet där vi lagt till notifieringar för att skapa och lämna in veckans tidrapporter. Användaren kan själv anpassa frekvens och tider för notifieringarna.

13 September 2017
Vid enstaka fall kan en konflikt uppstå vid inlämning av tid från appen då sparade tidrapporter i appen inte stämmer med sparade tidrapporter på Copernicus Server. För att förhindra detta har vi nu lagt in extra kontroll vid inlämning av tid från cTimeSheet. Denna uppdatering blir tillgänglig på AppStore under vecka 37.

31 augusti 2017
I slutet av vecka 36 kommer en uppdatering av cTimeSheet för iOS. I den här versionen har vi lagt till vädret den kommande veckan, vi har rättat en bugg som gjorde att fel veckonummer visades vid inlämning av tid, samt att vi har rättat flera mindre buggar.

22 juni 2017
Nytt i den kommande versionen är tidtagaren. Syftet med tidtagaren är att göra tidtagningar som sedan kan omvandlas till tidrapporter. Tidtagaren finns längst ner i alla vyer och går att dra upp så att den visas över den funktion man är i för tillfället. När man startar en tidtagning hämtas den adress användaren befinner sig på. Användaren kan nu välja kund, projekt, aktivitet, arbetstyp samt skriva en kommentar för tidtagningen, precis som om det vore en tidrapport. Användaren kan stoppa och återstarta tidtagningen om och om igen under dagen. Det går att göra flera tidtagningar under dagen, men endast en tidtagning kan vara igång i taget.

Tidtagningarna kan enkelt omvandlas till nya tidrapportrader eller adderas befintliga tidrapporter.

Nyheter för Android

3 oktober 2017
Idag har vi publicerat version 3.8.7 av cTimerSheet för Android. I den här versionen har vi rättat ett fel som gjorde att dubbletter av arbetstyper ibland visades i listan av arbetstyper. 

16 maj 2017
Lagom till sommaren har vi nu lagt till en funktion för att se vädret den kommande veckan direkt i tidrapporten.
Vi har även lagt till en funktion för att få notifieringar för att skapa och lämna in veckans tidrapporter. Dessa notifieringar kan varje enskild användare själv ställa in så att det passar användaren bäst.

 

17 maj 2017
Nytt i den kommande versionen är tidtagaren. Syftet med tidtagaren är att göra tidtagningar som sedan kan omvandlas till tidrapporter. Tidtagaren finns längst ner i alla vyer och går att dra upp så att den visas över den funktion man är i för tillfället. När man startar en tidtagning hämtas den adress användaren befinner sig på. Användaren kan nu välja kund, projekt, aktivitet, arbetstyp samt skriva en kommentar för tidtagningen, precis som om det vore en tidrapport. Användaren kan stoppa och återstarta tidtagningen om och om igen under dagen. Det går att göra flera tidtagningar under dagen, men endast en tidtagning kan vara igång i taget.

Tidtagningarna kan enkelt omvandlas till nya tidrapportrader eller adderas befintliga tidrapporter.