800 000 livsverk i trygga händer

Få saker är så känslomässigt laddade som våra pensioner – lönen för våra livsverk. 800 000 anställda och pensionärer har lagt sin ålders höst i Statens tjänstepensionsverks trygga händer, och de förväntar sig inget annat än en exakt och säker hantering.

– Det är lätt att det bara handlar om siffror när vi talar om vår verksamhet. Men ytterst ser vi till att våra pensionärer får rätt pension i rätt tid. Ett minst sagt viktigt förtroende vi förvaltar, säger Lars-Olov Högström, utredare på Statens tjänstepensionsverk.

Det förtroendet är värt 13 miljarder kronor, och varje år utförs över 3,5 miljoner utbetalningar. Detta gör Statens tjänstepensionsverk (SPV) till en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. SPV administrerar den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer. 300 medarbetare i Sundsvall hanterar 1 100 000 anställningsuppgifter och 600 000 försäkringar.

– Varje år fattar vi 60 000 beslut om pensioner och ersättningar, berättar Lars-Olov Högström. Varje ärende består av flera olika moment, och det ställer förstås höga krav på att vi har kontroll på vår tid.

SPV använder idag Copernicus Pro för tidrapportering, resursplanering och rapportuppföljning, och de har varit kund till Exicom sedan 1996. Före 1996 tidrapporterade SPV i Excel, vilket förstås blev ohållbart i längden. Copernicus Pro erbjuder istället full överblick på varje delmoment.

– Copernicus Pro hjälper oss att se vilka processer vi kan förbättra, berättar Lars-Olov Högström. Under bara de senaste två åren har den genomsnittliga tiden per ärende sjunkit med 23 %.

Den insparade tiden skapar utrymme att utveckla verksamheten. SPV får inga anslag, utan arbetar helt på marknadens villkor, vilket kräver en ständig utveckling av tjänster och processer.

– Vi blir allt mer kundfokuserade. Vi gör inte bara beräkningar och utredningar, utan vi svarar på frågor, utbildar och är konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor, berättar Lars-Olov Högström. Och allt tidrapporteras.

Det är inte bara den löpande verksamheten som använder Copernicus Pro, utan förstås även den egna projektutvecklingen. Marknadens krav på SPVs tillgänglighet, tillsammans med nya regler och lagar från myndigheterna, ger SPVs IT-avdelning fullt upp. Det rör sig om allt från att skapa systemstöd för flera specialregler, till hanteringen av en person som pendlat mellan statlig och privat anställning.

– Just nu har vi åtta större projekt igång. Det kanske mest spännande är utvecklingen av webbtjänster för våra kunder. Vi planerar en lansering under 2015, avslöjar Lars-Olov Högström.

För det är trots allt kunden som står i fokus.

– Vår mission är ’att ska skapa värde och underlätta för kunderna före och efter pensionering’. Det kräver att vi hela tiden utvecklar oss, och där är Copernicus Pro ett mycket viktigt stöd, avslutar Lars-Olov Högström.


Nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska
Maila oss