Nyhet för konsult- och IT-företag – Fakturera veckovis
2018-04-12
Tre steg till ökad lönsamhet i konsultbolag
2018-04-19
 
 

Hur du inför systemstöd för tidrapportering

Om du letar system för tidrapportering kan det vara värt att fundera på vilket typ av system ni ska ha och även på hur ni bäst inför det.

Det finns många olika system som underlättar arbetsmoment som kopplar till nerlagd tid. Vissa stödjer enbart själva loggningen av tid. Andra stödjer fler delar i processen.


För företag i Professional Services, som vi riktar oss mot, är det en fördel att se tidrapporteringen i ett större perspektiv. Detta eftersom redovisningen av tid ligger till grund inte bara för löneutbetalningar och fakturering utan även för lönsamhetskontroll och styrning.

Se våra affärssystem

Med Copernicus får ni en unik möjlighet att få ett helhetsgrepp över projektprocessen genom att sammanföra planering med ekonomisk uppföljning.

Vissa system stödjer alla åtta stegen i den mer omfattande process vi kan kalla för projektuppföljning eller tid-till-lönsamhet.

Läs mer i vår artikel Kärnprocessen alla konsultbolag måste ha koll på – men som många slarvar med.

Så vad ska ni välja?

 

Stöd för delar eller hela processen

 

Om du har systemstöd för vissa steg i processen så blir kraven högre på att ni själva bygger ett fungerande flöde och fungerande rutiner. Då gäller det att, på ett effektivt sätt, få ihop de steg som stöds av system med de moment som sker manuellt. Det brukar också krävas bra integration mellan olika system för att processen ska fungera optimalt.

 

Med ett fulltäckande systemstöd brukar det vara enklare att få till en smidig process. Allt hänger redan ihop och det är många som drömmer om en helintegrerad lösning. Även i detta fall behöver du skapa rutiner för användandet av systemstödet, som passar din verksamhet.

 

Vi vet att kunder vill välja vad de ska ha stöd till. Olika kunder har också olika behov. Därför har vi byggt Exicoms lösningar modulbaserat. På så sätt kan vi stödja

  1. enbart tidrapporteringen
  2. processen tid-till-faktura eller
  3. hela ekonomihanteringen inklusive tid, fakturering, redovisning och uppföljning.
 

Stegvist införande för maximal nytta och enklare beslut


Oavsett vilket system ni väljer är vår rekommendation är att införa systemstödet successivt. Då ser ni effekterna av ökad automatisering och kan enklare bedöma nyttan av ett nästa steg.


Här kan du läsa mer om hur du kan införa systemstöd i tre steg.

Tre steg för införande av konsultbolagens basprocess - tid till faktura

Vill du ha mer tips från vårt Exicom Software så anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här eller nedan.

Exicom Software AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Välkommen till Exicom – Let’s create value.


Kontakta oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Välkommen till Exicom – Let’s create value.


Kontakta oss

Upptäck skillnaden.

Låt oss berätta hur Copernicus kan öka värdet i era projekt.
Personlig genomgång • Helt kostnadsfritt • Helt förutsättningslöst


KONTAKT
Svenska