Tänk på detta när ni byter ekonomisystem
2018-04-10
Hur du inför systemstöd för tidrapportering
2018-04-17
 
 

Nyhet för konsult- och IT-företag - Fakturera veckovis

Kassaflöde är som bekant kritiskt för alla bolags välmående.

Därför är det viktigt med rätt och snabb fakturering, speciellt för företag inom tjänstesektorn där medarbetarnas tid är en stor kostnadsdrivare.

Vi har i andra artiklar skrivit om hur faktureringen kan effektiviseras och automatiseras. Det är ett sätt att säkerställa snabb fakturering och att tid eller kostnader inte missas.

Detta får viss påverkan på kassaflödet. Men nu finns det en nyhet, som en del konsultföretag börjat tillämpa – som kan ge en mycket mer dramatisk effekt på kassaflödet. Nämligen möjligheten att fakturera veckovis, utan merarbete eller merkostnader.

Se våra affärssystem

Med Copernicus får ni en unik möjlighet att få ett helhetsgrepp över projektprocessen genom att sammanföra planering med ekonomisk uppföljning.

Fakturera veckovis istället för månadsvis

 

Att fakturera månadsvis har länge varit standard. Dels eftersom faktureringen inneburit en del manuellt arbete, dels eftersom varje faktura förknippats med en kostnad.

 

Men i takt med att företag digitaliserar sin fakturering, attestrutiner, elektroniska betalningar och redovisning så uppstår nya möjligheter. Nu kan du ha en högre faktureringsfrekvens utan att det driver speciellt mycket mer tid eller kostnader, vare sig för det egna företaget eller kunderna.

 

Ett företag som tagit steget fullt ut är Centigo som ingår i koncernen Business Wellness Group. På Centigo har man börjat fakturera veckovis och fördelarna är uppenbara.

 

Fördelar med veckovis fakturering

 

Att fakturera veckovis har inte bara en positiv påverkan på kassaflödet. Det finns också en rad andra fördelar:

 
 1. Mer korrekt tidrapportering
  Forskning visar att vi människor glömmer väldigt fort vad vi gjorde för några dagar sedan. Därför är det best practice att rapportera sin tid varje dag, även om det sällan sker i praktiken.

  Att köra fakturering veckovis driver kravet att alla rapporterar ofta och senast med några dagars fördröjning. Incitamentet att rapportera ofta ökar och tidrapporteringen blir mer korrekt. Så förutom ökat kassaflöde så blir det också mindre fel i rapporteringen av tid och kostnader.

 
 1. Bättre försäljningsprognoser

  Genom att ha koll på faktureringen på veckobasis istället för månadsbasis kan du säkrare förutsäga säljprognosen för aktuell månad. Det gör att chefer och säljande personer snabbare kan reagera om det finns en risk att säljbudgeten inte kommer att nås.

 
 1. Ökad lönsamhet

  Genom att du får bättre prognoser, och mer tid att proaktivt agera på avvikelser, så kan lönsamheten optimeras och ökas.

Det här måste finnas på plats

 

Det finns emellertid ett antal förutsättningar som måste finnas på plats för att kunna fakturera veckovis utan merarbete:

 
 • Hela processen för tid till faktura måste fungera smidigt och helst så automatiskt som möjligt.
 • Medarbetarna måste enkelt kunna rapportera tid ofta
 • Kunderna måste gå med på fakturering veckovis istället för månadsvis
 

Dessa förutsättningar underlättas av ett bra systemstöd. Även om du fortfarande behöver få till de dagliga rutinerna så är det enklare att skapa bra rutiner med ett system som är byggt för en systematisk och automatiserade process för tid till faktura. Dessutom elimineras en hel del av det arbete som tidigare måste ske manuellt.

 

Centigo och Business Wellness Group valde Exicoms affärssystem Copernicus för ekonomi, uppföljning och tidrapportering bland annat för att kunna fakturera veckovis. Läs mer här Business Wellness Group har valt Copernicus Business Suite från Exicom Software

Vill du ha mer tips från vårt Exicom Software så anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här eller nedan.

Exicom Software AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Välkommen till Exicom – Let’s create value.


Kontakta oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt. Välkommen till Exicom – Let’s create value.


Kontakta oss

Upptäck skillnaden.

Låt oss berätta hur Copernicus kan öka värdet i era projekt.
Personlig genomgång • Helt kostnadsfritt • Helt förutsättningslöst


KONTAKT
Svenska