Förbättrad lönsamhet i projekten ger kort återbetalningstid

Bygg-Fast erbjuder specialistkompetens inom byggprojektledning och fastighets­ut­veck­ling. Totalt har man femtio konsulter vid sina kontor i Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö. Man levererar alltifrån kortare uppdrag kring rådgivning och utredningar till fleråriga engagemang vid större ny- och om­byggnationer. Bland de mer namnkunniga uppdragen finns byggnation av IKEA:s nya varuhus Malmö och Västsveriges största bostadsprojekt i centrala Göteborg.

I slutet av 2009 hade man skriande behov av ett nytt tidsstyrningssystem för löpande tids­redo­visning och prognostisering av företagets beläggning. Valet föll på projekt­systemet Copernicus Pro som kort därpå togs i drift.

– Förutom att hålla ordning på vardagen har Copernicus Pro gjort det betydligt enklare för oss att utvärdera och dra lärdom av genomförde projekt, samtidigt som det är ett ovärderligt stöd i vår resursplanering, säger Anders Hedenskog, vd i Bygg-Fast AB.

Copernicus Pro integrerades redan från början med företagets befintliga affärs- och lönesystem, med automatiserad överföring av transaktioner. Det har lett till betydande effektiviseringsvinster, exempelvis kan konsulterna nu på egen hand initiera sin fakturering.

– Därmed har vi uppnått ett viktigt mål, nämligen automatisering av hela flödet från att inmatning av tid och kostnader till en färdig faktura. Copernicus Pro har förbättrat kontrollen över vår verksamhet, framför allt när det gäller kringkostnader i projekten. Tidigare hade vi ett visst spill som aldrig fakturerades ut, mycket på grund av att vi hanterade reseräkningar, utlägg och tid i separata system, som inte synkade riktigt med varandra.

Idag har allt konsoliderats i ett enda system, vilket innebär att all nedlagt tid, utlägg, resor och inköp av underkonsulter finns med på fakturaunderlagen när de genereras. Bygg-Fast har sedan full kontroll över vad som ska respektive inte ska faktureras ut.

– Allt detta kokar ner i att vi har fått förbättrad lönsamhet i projekten, så vi räknar med väldigt kort återbetalningstid på systemet.

För att kunna överblicka hela sin projektportfölj och orderbok planerar Bygg-Fast även att införa modulerna Projekt- och Resursplanering.

I likhet med annan konsultverksamhet är Bygg-Fast lönsamhet i hög grad beroende av att man lyckas upprätthålla en tillfredställande beläggningsgrad på sina konsulter. Då är det av avgörande betydelse att ha tillgång till verktyg som ger relevanta prognoser och möjlighet att göra analyser både av nuläget och tidigare uppdrag, att snabbt kunna ta tempen på verksamheten.

– Därmed kan vi agera snabbare om vi måste ställa om kursen i något avseende samtidigt som vi får en ovärderlig överblick över våra rekryteringsbehov.

Nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska