Full styrning på projektverksamheten

Med ökade krav från verksamheten och revisorer på effektivare planering och uppföljning, började Bits Data sökande efter ett nytt affärssystem. Tack vare Copernicus har de nu “järnkoll” på projektverksamheten.

Bits Data är ett IT-bolag som ansvarar för drift, support, förvaltning och utveckling av ett stort antal system åt alla Scania och Volkswagenförsäljare i Sverige samt åt Scania. Bits Data är specialiserade på IT för bilbranschen och flera anställda kommer just från bilbranschen. Dessutom tillhandahåller Bits Data även olika ekonomisystem och teknikprodukter för sina kunder, och sammanlagt erbjuder bolaget ett 60-tal olika produkter.

Bolagets drygt 40 medarbetare arbetar främst i olika projekt. Kraven på en effektiv planering av tid och resurser har ökat med åren för att projekten ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

– Våra revisorer ställde krav på att vi hade en fullständig och lättöverskådlig uppföljning på samtliga upparbetade timmar som vi utfört åt våra kunder och det vi därefter faktiskt fakturerat ut, berättar George Diab, produktutvecklingschef på Bits Data. Det var den utlösande faktorn till att vi började se oss om efter ett affärssystem.

Det kan ju tyckas ligga nära tillhands att använda det affärssystem de själva driftade för sina kunder, men det ansågs alldeles för anpassat till bilbranschen för att fungera tillfredställande för Bits Data. George Diab inledde urvalsarbetet med att ta in en 6, 7 offerter, men Exicom fanns inte med från början.

– Jag höll helt på att missa Copernicus! När vi i princip var klara med urvalsarbetet fick jag in ett sent tips, och jag kan ärligt säga att när Exicom gjorde sin presentation så föll pusselbitarna på plats och Copernicus seglade upp som det självklara valet.

I och med att Bits Data främst arbetar i projektform var det möjligheterna i projekt- och resursplaneringen som gjorde Copernicus så attraktivt.

– Nu går vi enkelt in i systemet och tar pulsen på projektet. All data finns på ett ställe, tydligt sammanställt, och vi behöver bara ta besluten och agera. Det går över förväntan. Det är stor skillnad mot Excel-terrorn vi befann oss i tidigare, berätta George Diab.

Även den täta kopplingen mellan tidredovisningen är ett stort stöd i verksamheten. Det fanns inte i Bits Datas tidigare system.

– Varenda timme som redovisas på ett projekt måste nu hanteras av projektledaren. Antingen ska den faktureras eller justeras bort vilket ger ekonomi och administration järnkoll på verksamheten.

Bits Data har valt att implementera Copernicus steg för steg i nära samarbete med Exicom.

– Implementeringen gick oväntat fort. Vi var igång med tidrapporteringen inom loppet av en månad. Överhuvudtaget har vi fått mycket bra hjälp av Exicom, med support och utbildning. Jag arbetar med många olika leverantörer, och Exicom är ovanligt bra att ha att göra med och ett företag som jag ofta använder som måttstock vid jämförelser med andra leverantörer, avslutar George Diab.

Nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska