5000 människor får rätt hjälp per automatik

När Arbetslivsresurs deltog i upphandlingen av en stororder hos Arbetsförmedlingen, hoppades de på att få en del av den. Men de fick hela! De insåg att de behövde effektivisera verksamheten, och beslöt bland annat att öka organisationen med motsvarande 5-6 personer. De heter Arthur och Astrid.

– Ja, så kallar vi de två nya affärsprocesserna i vårt projektverktyg Copernicus Pro, förklarar Britt Hellström, ekonomichef på Arbetslivsresurs, roat när namnen kommer på tal. ”Arthur” styr vår fakturering, och ”Astrid” våra projektupplägg. De har förstås en enorm kapacitet, motsvarande 5-6 personer.

Arbetslivsresurs AB bildades 2005 genom en sammanslagning av Arbetslivstjänster och Samhall Resurs med syftet att minska ohälsotalen och att hjälpa människor tillbaka i arbete. De hjälper även företag som står inför omfattande omorganisationer.

Bland Arbetslivsresurs’ cirka 250 medarbetare finner vi karriärvägledare, personalvetare, ekonomer, psykologer, terapeuter och sjukgymnaster.

– Vi finns på 50 orter och hjälper företag och organisationer i alla storlekar. Detta kräver att vi har ett enhetligt arbetssätt oavsett var i landet vi hjälper dem, berättar Britt Hellström.

Storordern från Arbetsförmedlingen omfattar att rusta 5000 arbetssökande att närma sig arbetsmarknaden, som förberedelse för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning. Kring varje människa skapas ett projekt där alla ärenden och aktiviteter hanteras.

– Det är ett mycket hedrande förtroendeuppdrag vi har fått. Det innebär även en fördubbling av antalet projekt, berättar Britt Hellström. För att försäkra oss om att klara av det på bästa sätt, och utan att riskera att överbelasta våra egna medarbetare, behövde vi bli effektivare.

Arbetslivsresurs har använt Copernicus Pro sedan 2005. Parallellt har de använt ett ärendehanteringssystem. Här fanns det mycket att utveckla för att undvika framtida dubbelarbete. De beslöt att med Copernicus BPM automatisera uppläggen av projekten, och affärsprocessen ”Astrid” såg dagens ljus.

– Astrid fungerar som ett gränssnitt som ligger först i uppläggsprocessen av nya projekt. Astrid skickar sedan rätt information vidare till respektive system. Den automatiserade processen besparar oss inte bara åtskilliga mantimmar, utan den förenklar även vår löpande hantering och uppföljning.

Ett specifikt krav från Arbetsförmedlingen gällde betalningsrutinerna. Varje projekt, det vill säga varje människa som fått hjälp, ska hanteras separat. Här behövde Arbetslivsresurs genomföra en större anpassning av sin faktureringsprocess, och så kom ”Arthur” till.

– Utan Arthur hade vi behövt anställa fler till ekonomiavdelningen för att räcka till, berättar Britt Hellström. Arthur automatiserar faktureringen, och vi får nu rätt peng på rätt plats utan att överhopas av administration.

Det interna effektiviseringsarbetet har ökat en redan hög självinsikt och förändringsvilja och sammantaget givit mycket goda resultat.

– Exicom och Copernicus BPM har verkligen hjälpt oss att utveckla verksamheten. Förutom att ge Arbetsförmedlingen bästa möjliga service, kan snart även våra andra uppdragsgivare tjäna på vår effektivisering, säger Britt Hellström. Tacka Astrid och Arthur för det!


Nyhetsbrev!

Vi lämnar aldrig ut din epostadress och det är lätt att avprenumerera.

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss
KONTAKT
Svenska